Sensualisme

Sensualisme er et filosofisk syn på, at al erkendelse stammer fra sansning og angår sanseindtryk. Den engelsk filosof John Locke (1632-1704) hævdede, at "der er intet i sindet, der ikke ville eksistere i sanserne."

Sensualisme, eller forsøget på at påvirke sanserne gennem form og farver, findes i mange kunstneriske retninger, for eksempel i barok. Barokmaleriets emner var også erotiske. Sensualisme hersker både i fremstillingen af natur, i genstande såvel som menneskekroppe og i følelser. Barokken viser, ofte symbolsk, seksuelle spændinger. Sensuelle scener, ofte perverse, blev dækket af mytologiske eller bibelske titler for at kunne forsvare dem.

Den moderne tilgang til sensualisme i farver blev primært eksponeret af Mark Rothko, der manipulerer farverne og bruger dem bevidst til at påvirke vores sanser, så vores hjerne oplever flere dimensioner og maleriet bevæger sig fremad eller dybt. Det er vigtigt at se sensualisme, ikke som en erotisk vej i maleriet, men alene en måde at påvirke betragteren. Ofte findes den sensualismen i den erotiske kunst, men kun fordi dens farver og former påvirker os. I Mark Rothko's vandrette linjer eller abstrakte ekspressionisme, findes ingen erotik, men hans farver og former påvirker os alligevel på af deres sensualisme. 

I de fleste kunstretninger- og skoler kan man finde sansepåvirkninger - sensualisme.