Impressionisme

Impressionisme er en af de sidste store kunstretninger, der blev etableret af en gruppe franske malere og som opstod i midten til slutningen af det 19. århundrede og var mest fremherskende fra begyndelsen i 1874, med den første store udstilling, til 1890. 
 
Impressionisternes værker står i klar modsætning til de tidligere realistiske maleres kunstretning. Impressionisme berører ikke sociale spørgsmål, beskæftiger sig ikke med metafysiske problemer, viser ikke almindelige hverdags- eller religiøse motiver. De afviger også fra det klassiske billede af maleriet. Som en af de første, begynder de at gå ud i det fri og male hvad de øjeblikket tilbyder dem af indtryk. De fokuserer på det, som ikke alle kan se. De afspejler et flygtigt øjeblik i det sidste sekund af dets varighed, som regel formidlet gennem brugen af lys og dens refleksion, korte penselstrøg, og adskillelse af farver. 

Når man karakteriserer de impressionistiske teknikker, lægges der i sær vægt på de korte, tykke penselstrøg, der hurtigt fanger essensen af emnet, snarere end dens detaljer; Malingen anvendes ofte impasto, hvor malingen ikke fortyndes, men smøres tykt på underlaget, der bruges som palet. Farverne, der udgjorde regnbuens farver, er anvendt side om side med så lidt blanding som muligt, en teknik, der udnytter princippet om samtidig kontrast, for at få farven til at fremstå mere levende for iagttageren; Grå og mørke toner frembringes ved at blande komplementære farver og den rene sorte bruges aldrig; Våd maling påføres i våd maling, uden at vente på tørretider, hvorved opnås blødere kanter som følge af sammenblanding af farverne; Man benytter ikke længere gennemsigtigheden af fortyndede malinger for at opnå effekter og det impressionistiske maleris overflade er typisk uigennemsigtig; Det naturlige lys understreges og der blev lagt fokus på refleksion af farve fra objekt til objekt. Malerne arbejdede ofte om aftenen for at producere  skyggefulde virkninger.

 
De vigtigste og mest kendte malere i den impressionistiske beværelse var Claude Monet, Paul Cézanne, Edouard Manet, Edgar Degas, Mary Cassatt, Gustave Caillebotte m.fl.

"Impression, soleil levant" er et maleri af Claude Monet. Maleriet blev udstillet på det, der senere skulle blive kendt som "impressionisternes udstillinger" i april 1874. Maleriet bliver betragtet som det der gav navnet til den impressionistiske bevægelse. Indtryk. Solopgang skildrer havnen i Le Havre, Monets hjemby, og det er hans mest berømte maleri af havnen.